"Refleksjoner om Flyr Fisk"
Drypoint.
Crowdfunder print.